Maximaal gewicht :

12 ton

Maximale diepgang:

1.50m¹

Maximale lengte :

11 m¹

  

U dient met gestreken mast bij de kraan af te meren.
Extra kraanwerk aan mast wordt apart berekend.
Periode: half oktober tot en met half april 

 

Aanvullende voorwaarden:

 

Onze verzekeringsmaatschappij eist voor wat betreft de brandpreventie het volgende:

Gasflessen dienen tijdens de bergperiode verwijderd te worden uit uw schip, camper of overige te huren ruimte. Voor we uw schip kranen willen we dit graag controleren. De crew bij de kraan kan eventueel assisteren bij het verwijderen. Indien nodig zorgen wij voor opslag.

 

Niet lassen en/of slijpen in de loods.

 

Geen osmose behandeling toepassen.

 

Geen open vuur gebruiken en verboden te roken. Roken in de kantine is dus ook niet toegestaan.

 

Het reguliere onderhoud, zoals schuren en lakken is uiteraard wel toegestaan. Het schuurwerk dient plaats te vinden met gebruik van stofzak of stofzuiger. Overleg met naast gelegen booteigenaren is gewenst. Eventueel buurmans' boot afdekken met folie. Ook dient u maatregelen te treffen om de vloer niet mee te verven.

 

Tijdens de bergingsperiode dienen de accu's afgekoppeld te zijn.

 

Tevens adviseren wij om uw boot winterklaar te maken met antivries, dit omdat eventueel bij matige tot strenge vorst de temperatuur in de loodsen onder het vriespunt kan komen.

 

Verzekeren

Hijsen van uw schip
Het risico van het hijsen van uw schip is verzekerd bij KTF te Harlingen.

 

Vervoer van uw schip
Het verplaatsen van uw schip is verzekerd op een transportverzekering met een maximum

verzekerde som van € 50.000,- per object.

 

Stalling van uw schip / overige zaken
Tijdens de stalling van uw schip / overige zaken dient u zelf zorg te dragen voor een verzekering. Het stallen in de loods is dus op eigen risico. Het is van belang dat u dit meldt bij uw eigen verzekeraar.
Voor ons bedrijf zijn dergelijke risico's onverzekerbaar.